DETROIT, MICHIGAN - K T Johnson
"Downriver"

"Downriver"

Detroit River from the Ren Cen, Detroit, Michigan