DETROIT, MICHIGAN - K T Johnson
"Abraham Lincoln" by Gutzon Borglum

"Abraham Lincoln" by Gutzon Borglum

Detroit Institute of Art, Detroit, Michigan