ATHENS, GREECE - K T Johnson
Omonia Square

Omonia Square

Athens, Greece, 1979